Amsterdam, IJburglaan

Uitbreiding van 2 woningen door middel van een dubbele dakopbouw.
Ter overtuiging van gemeente en welstandscommissie zijn tekeningen van de gevels, doorsneden en details van de geplande opbouw en enkele 3D-impressies gemaakt.
Momenteel wordt gewerkt aan de vergunningstekeningen.