Jan Thielbaai Curacao

Voor architect Michael Durgaram is het voorlopig ontwerp voor een multifunctionele woning aan de Jan Thielbaai op Curacao digitaal uitgetekend. Na goedkeuring door de opdrachtgever wordt het ontwerp verder uitgewerkt voor de bouwvergunning.