Balinese Stijl op Curacao

Voor architect Michael Durgaram wordt nu gewerkt aan de vergunningstekeningen voor een compacte woning in “Balinese stijl” op Curacao.

Slide 1
Slide 2
Slide 3

Luxe villa Curacao

Voor architect Michael Durgaram wordt momenteel gewerkt aan de bouwkundige tekeningen voor een luxe villa op Curacao. Voor dit nieuwe project is het voorlopig ontwerp twee dimensionaal digitaal uitgewerkt en zijn van het definitief ontwerp diverse 3D-impressies gemaakt.

Slide 1
Slide 2
Slide 3